Alle har mulighed for at leje Kolding Køretekniske Anlæg.

Neden for ses nogle af vores historiske arrangementer.