Race Marshalls

Lisbeths Køreskole er godkendt af færdselsstyrelsen som kursuscenter for Race Marshalls.

For yderligere info om kurset og holdstarter mv henvises til www.lisbeth.dk

Hvilken opgave har Race Marshalls

 • Højne sikkerheden ved f.eks. Cykelløb og motionsløb og andre sportslige og offentlige arrangementer.
 • Foretage trafikregulering ved større idræts- og offentlige arrangementer.
 • Medvirke til en sikker afvikling af trafikken.
 • Vejledning og hjælp til trafikanter.
 • Være repræsentant for Idræt og foreningslivet samt politiet.
 • Støtte politiets motorcykler med deres opgave ved arrangementet.

Kursus indeholder

16 lovpligtige lektioner fordelt fordelt over 2 dage (lørdag-søndag)
Der undervises blandt andet i:

 • Relevant lovgivning
 • Adfærd, roller og ansvarsfordeling
 • Udstyr, påklædning og dokumentation
 • Personlig sikkerhed, samt håndtering af uheld og ulykker
 • Konflikthåndtering
 • Færdselsregulering og anvisninger for trafikken fra motorcykel i teori og praksis (På lukket bane og i trafikken)

Optagelses betingelser (krav)

 • I forbindelse med deltagelse i kursus i kørende færdselsregulering som Race Marshall, skal deltageren overfor kursusudbyder dokumentere:
 • At have gennemført et Trafikofficialskursus hos en godkendt kursusudbyder
 • At have haft førerret til kategori B (almindelig bil) de seneste tre år.
 • At have gennemført et kursus i førstehjælp inden for de seneste fem år
 • At kunne gøre sig forståelig på dansk.
 • At have førerret til kategori A (stor motorcykel)

Kurserne afvikles på Kolding Køretekniske Anlæg

Pris 1.500 kr.