Trafikofficial

Lisbeths Køreskole er godkendt af færdselsstyrelsen som kursuscenter for Trafikofficials.

Info omkring holdstarter mv. henvises til www.lisbeth.dk

Hvilken opgave har Trafikofficials

 • Supplere Politihjemmeværnet med trafikregulering
 • Foretage trafikregulering ved større idræts- og offentlige arrangementer.
 • Medvirke til en sikker afvikling af trafikken.
 • Vejledning og hjælp til trafikanter.
 • Være repræsentant for Idræt og foreningslivet samt politiet.

Kursus indeholder

 • Formål og opgaven som trafikofficials
 • Ansvar og kompetence
 • Tilladelsessystemet, beføjelser og forpligtelser.
 • Adfærd, påklædning og konflikthåndtering
 • Samarbejde med Hjemmeværnet og Politiet
 • Trafikregulering i teori og praksis
 • Ulykkeshåndtering
 • Forsikring og erstatningsregler

Kurset afholdes på Kolding Køretekniske Anlæg